Vleesschotel K&W
Extra informatie over de nieuwe vleesschotel!
Alvast smakelijk!
Brief lidgelden
Brief lidgeld 2012-2013
Individuele steekkaart met gegevens leden
Deze steekkaart moet voor elk lid worden ingevuld en permanent aanwezig zijn op de scouts. Ook tijdens de vergaderingen.
Infobrochure jonggiverkamp
Verzekeringspapieren
Hopelijk heb je deze nooit nodig.
is dat toch het geval, laten invullen door de leiding en de behandelende arts. Daarna terugsturen naar:
Ethias - Zetel voor Vlaanderen

Prins-Bisschopssingel 73

3500 Hasselt

tel: 011 28 24 00
fax: 011 28 27 26
Medische fiche
Gewoon een voorbeeld, je kan er ook zelf een maken.
Kamptoelating